Werkwijze

RESULTAATGERICHT
MAATWERK
KRACHT VAN MENSEN
OPBOUWEND
INTERACTIEF
PLEZIERIG

Steehouder Training & Advies helpt om het beste uit jezelf, jouw team of organisatie te halen met coaching of training op maat.

Elk traject start met een uitgebreid kennismakingsgesprek waarin we samen kijken naar welke resultaten je wil bereiken als individu, team of organisatie. Voor het verkrijgen van meer inzicht in jezelf of anderen kan Insights Discovery ingezet worden. Dit is een model wat inzicht geeft in de talenten, kwaliteiten en ontwikkelpunten van mensen. Met het persoonlijke Insights profiel bouwen we samen met jou of jouw team aan een fundament waarop ontwikkeling plaats kan vinden.

Steehouder Training & Advies zet mensen of teams in hun kracht en houdt daarbij de gestelde doelen voor ogen. De training en coaching is interactief, persoonlijk, plezierig en soms ook confronterend. Steehouder Training & Advies wil op deze manier bijdragen aan jouw ontwikkeling, de ontwikkeling van jouw team, of die van jouw organisatie. Na elke traject vindt een evaluatiegesprek plaats om te bespreken hoe het traject is verlopen en of het resultaat is behaald.

Steehouder Training & Advies past de volgende modellen toe:

  • Insights Discovery
  • Oplossingsgericht werken
  • Nonviolent Communication, M. Rosenberg
  • Focusing
  • Steven Covey
  • Johari Venster (feedback)
  • Lencioni (kracht van teams)